IN DECAL GIẤY

BẢNG GIÁ IN DECAL GIẤY

 

              

 

SỐ TRANG IN

DEACAL GIẤY THƯỜNG

TRÊN DECAL GIẤY,

GIẤY CAN, BAO THƯ GẤP SẴN

1 – 10 trang

3.100đ/ 1 mặt/ A4

3.500đ/ 1 mặt/ A4

11 – 100 trang

2.600đ/ 1 mặt/ A4

2.700đ/ 1 mặt/ A4

101 – 200 trang

1.800đ/ 1 mặt/ A4

2.000đ/ 1 mặt/ A4

201 – 300 trang

1.600đ/ 1 mặt/ A4

1.800đ/ 1 mặt/ A4

301 – 500 trang

1.500đ/ 1 mặt/ A4

1.700đ/ 1 mặt/ A4

501 – 1.000 trang

1.300đ/ 1 mặt/ A4

1.500đ/ 1 mặt/ A4

1.001 – 2.000 trang

1.050đ/ 1 mặt/ A4

1.250đ/ 1 mặt/ A4

2.001 – 8.000 trang

900đ/ 1 mặt/ A4

1.100đ/ 1 mặt/ A4

8.001 – 20.000 trang

850đ/ 1 mặt/ A4

950đ/ 1 mặt/ A4

Từ 20.001

800đ/ 1 mặt/ A4

850đ/ 1 mặt/ A4

 

 

 

VỸ HÂN DESIGN & PRINTING

Địa chỉ : 383/3/14 Bà Hạt, P.4, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: 028. 39 270 418 
Skype: Vyhanpriting
         www.ingiarevh.com
Hotline : 0903 369 128

 
 

0903 369 128