IN DECAL NHỰA

BẢNG GIÁ IN DECAL NHỰA

 

        

 

SỐ TRANG IN

TRÊN DECAL NHỰA, XI BẠC, DECAL BỂ

GIẤY NHỰA LÀM THẺ NHỰA

1 – 10 trang

4.500đ/ 1 mặt/ A4

11 – 100 trang

3.100đ/ 1 mặt/ A4

101 – 200 trang

2.500đ/ 1 mặt/ A4

201 – 300 trang

2.200đ/ 1 mặt/ A4

301 – 500 trang

2.000đ/ 1 mặt/ A4

501 – 1.000 trang

1.800đ/ 1 mặt/ A4

1.001 – 2.000 trang

1.600đ/ 1 mặt/ A4

2.001 – 8.000 trang

1.300đ/ 1 mặt/ A4

8.001 – 20.000 trang

1.100đ/ 1 mặt/ A4

Từ 20.001

1.000đ/ 1 mặt/ A4

 

 

 

VỸ HÂN DESIGN & PRINTING

Địa chỉ : 383/3/14 Bà Hạt, P.4, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: 028. 39 270 418 
Skype: Vyhanpriting
         www.ingiarevh.com
Hotline : 0903 369 128

 
 

0903 369 128