IN NHANH GIA CÔNG

BẢNG GIÁ IN NHANH GIA CÔNG

 

SỐ TRANG IN

DEACAL GIẤY THƯỜNG

TRÊN DECAL GIẤY,

GIẤY CAN, BAO THƯ GẤP SẴN

TRÊN DECAL NHỰA, XI BẠC,

DECAL BỂ

GIẤY NHỰA LÀM THẺ NHỰA

1 – 10 trang

3.100đ/ 1 mặt/ A4

3.500đ/ 1 mặt/ A4

4.500đ/ 1 mặt/ A4

11 – 100 trang

2.600đ/ 1 mặt/ A4

2.700đ/ 1 mặt/ A4

3.100đ/ 1 mặt/ A4

101 – 200 trang

1.800đ/ 1 mặt/ A4

2.000đ/ 1 mặt/ A4

2.500đ/ 1 mặt/ A4

201 – 300 trang

1.600đ/ 1 mặt/ A4

1.800đ/ 1 mặt/ A4

2.200đ/ 1 mặt/ A4

301 – 500 trang

1.500đ/ 1 mặt/ A4

1.700đ/ 1 mặt/ A4

2.000đ/ 1 mặt/ A4

501 – 1.000 trang

1.300đ/ 1 mặt/ A4

1.500đ/ 1 mặt/ A4

1.800đ/ 1 mặt/ A4

1.001 – 2.000 trang

1.050đ/ 1 mặt/ A4

1.250đ/ 1 mặt/ A4

1.600đ/ 1 mặt/ A4

2.001 – 8.000 trang

900đ/ 1 mặt/ A4

1.100đ/ 1 mặt/ A4

1.300đ/ 1 mặt/ A4

8.001 – 20.000 trang

850đ/ 1 mặt/ A4

950đ/ 1 mặt/ A4

1.100đ/ 1 mặt/ A4

Từ 20.001

800đ/ 1 mặt/ A4

850đ/ 1 mặt/ A4

1.000đ/ 1 mặt/ A4

 

 

BẢNG GIÁ CÁN MÀNG

 

·         TRÊN GIẤY THƯỜNG

1 – 10 trang

2.800đ/ 1 mặt/ A4

11 – 50 trang

1.000đ/ 1 mặt/ A4

51 – 100 trang

700đ/ 1 mặt/ A4

101 – 500 trang

600đ/ 1 mặt/ A4

501 – 1.000 trang

400đ/ 1 mặt/ A4

1.001 – 2.000 trang

300đ/ 1 mặt/ A4

Từ 2.001 trang

200đ/ 1 mặt/ A4

·         TRÊN GIẤY DECAL GIẤY, NHỰA, DECAL XI BẠC

(Màng keo bóng & màng keo mờ)

1 -10 trang

3.500đ/ 1 mặt/ A4

11 – 50 trang

2.500đ/ 1 mặt/ A4

51 – 100 trang

2.000đ/ 1 mặt/ A4

101 – 500 trang

1.500đ/ 1 mặt/ A4

501 – 1.000 trang

1.000đ/ 1 mặt/ A4

 

 

 BẢNG GIÁ BẾ DEMI

 

BẢNG GIÁ BẾ DEMI THEO HÌNH VI TÍNH

THEO KHỔ A4 HOẶC A3

SỐ LƯỢNG TỜ A4 HOẶC A3

ĐƠN GIÁ BẾ DEMI CÁC

ĐƯỜNG CONG, ZIG ZAG

ĐƠN GIÁ BẾ DEMI CÁC

ĐƯỜNG THẲNG

1 - 10 trang

9.000đ/ tờ A4

6.000đ/ tờ A4

21 - 30 trang

7.000đ/ tờ A4

5.000đ/ tờ A4

31 - 50 trang

5.000đ/ tờ A4

3.500đ/ tờ A4

51 - 50 trang

4.000đ/ tờ A4

2.500đ/ tờ A4

81 - 150 trang

3.000đ/ tờ A4

2.000đ/ tờ A4

151 - 200 trang

2.500đ/ tờ A4

1.800đ/ tờ A4

Từ 201 trang

2.000đ/ tờ A4

1.400đ/ tờ A4

 

 

BẢNG GIÁ ÉP PLASTIC

 

BẢNG GIÁ ÉP PLASTIC

1 – 50 trang

5.000đ/ tờ A4

51 – 100 trang

4.000đ/ tờ A4

Từ 101 trang

3.000đ/ tờ A4

 

 

 

 

VỸ HÂN DESIGN & PRINTING

Địa chỉ : 383/3/14 Bà Hạt, P.4, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: 028. 39 270 418 
Skype: Vyhanpriting
         www.ingiarevh.com
Hotline : 0903 369 128

 
 

0903 369 128