IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ/ BIỂU MẪU

IN HÓA ĐƠN BÁN LẺ/ BIỂU MẪU GIÁ RẺ

 

       

 

QUY CÁCH

SỐ TỜ

50 CUỐN

100 CUỐN

200 CUỐN

Hóa đơn A6 (10 x 14 cm) Giấy indo

100 tờ ( 1 liên)

9.000đ/ 1 cuốn

7.000đ/ 1 cuốn

6.000đ/ 1 cuốn

Hóa đơn A6 (10 x 14 cm) Giấy cacboness

100 tờ ( 2 liên)

11.000đ/ 1 cuốn

9.000đ/ 1 cuốn

8.000đ/ 1 cuốn

Hóa đơn A5 (14.5 x 20.5 cm) Giấy indo

100 tờ ( 1 liên)

12.000đ/ 1 cuốn

10.000đ/ 1 cuốn

9.000đ/ 1 cuốn

Hóa đơn A5 (14.5 x 20.5 cm) Giấy cacboness

100 tờ ( 2 liên)

17.000đ/ 1 cuốn

15.000đ/ 1 cuốn

14.000đ/ 1 cuốn

Hóa đơn A5 (14.5 x 20.5 cm) Giấy cacboness

150 tờ ( 3 liên)

26.000đ/ 1 cuốn

23.000đ/ 1 cuốn

22.000đ/ 1 cuốn

Hóa đơn A4 (20.5 x 29.7 cm) Giấy indo

100 tờ ( 1 liên)

21.000đ/ 1 cuốn

19.000đ/ 1 cuốn

18.000đ/ 1 cuốn

Hóa đơn A4 (20.5 x 29.7 cm) Giấy cacboness

100 tờ ( 2 liên)

30.000đ/ 1 cuốn

28.000đ/ 1 cuốn

27.000đ/ 1 cuốn

Hóa đơn A4 (20.5 x 29.7 cm) Giấy cacboness

150 tờ ( 3 liên)

46.000đ/ 1 cuốn

44.000đ/ 1 cuốn

43.000đ/ 1 cuốn

Order (6 x 7 cm) Giấy cacboness

100 tờ ( 2 liên)

1.700đ/ 1 cuốn

Order (6 x 7 cm) Giấy cacboness

150 tờ ( 3 liên)

3.200đ/ 1 cuốn

Order (7 x 11 cm) Giấy cacboness

100 tờ ( 2 liên)

3.000đ/ 1 cuốn

Order (7 x 11 cm) Giấy cacboness

150 tờ ( 3 liên)

5.500đ/ 1 cuốn

Order (7.5 x 11.5 cm) Giấy cacboness

100 tờ ( 2 liên)

3.500đ/ 1 cuốn

Order (7.5 x 11.5 cm) Giấy cacboness

150 tờ ( 3 liên)

6.000đ/ 1 cuốn

 

  - Chạy số nhảy 1 liên, 2 liên + thêm 2.000đ/ cuốn

  - Chạy số nhảy 3 liên + thêm 3.000đ/ cuốn

 

 

 

VỸ HÂN DESIGN & PRINTING

Địa chỉ : 383/3/14 Bà Hạt, P.4, Q.10, TP.HCM
Điện thoại: 028. 39 270 418 
Skype: Vyhanpriting
         www.ingiarevh.com
Hotline : 0903 369 128

 
 

0903 369 128